Park Boom DC2 is het nieuwste logistiek bouwproject van Prologis. Prologis zet sterk in op bouwen met aandacht voor mens en natuur. Boom DC2, een built-to-suit faciliteit, draagt positief bij aan een duurzame logistieke keten in België en een goede leefomgeving voor de buurtbewoners plus de plaatselijke fauna.

Op het gebouw zullen 10.000 zonnepanelen geïnstalleerd worden, die samen goed zijn voor 5,1 MWp en het nieuwe DC energiepositief maken: er wordt meer energie geproduceerd en terug op het net gebracht, dan dat er wordt verbruikt. Ook het gebruik van warmtepompen, energiezuinige ledverlichting en isolerende, driedubbele beglazing draagt hiertoe bij.

Met deze oplossingen streeft Prologis naar een ‘very good’-score in de BREEAM-certificatie bij de oplevering in de zomer van 2023. BREEAM meet de duurzame waarde in een aantal categorieën, van energie tot ecologie. Elke beoordeelde categorie krijgt een evaluatie op een reeks parameters, zoals ontwerpimpact en koolstofemissies, duurzaamheid en veerkracht van het ontwerp, aanpassing aan klimaatverandering, en ecologische waarde plus bescherming van de biodiversiteit.

“Prologis houdt niet alleen rekening met de uitdaging van duurzaam bouwen op zich, maar streeft er ook naar een goede buur te zijn. We hebben geluisterd naar de opmerkingen van de buurtbewoners en natuurverenigingen. Bij de verdere aanleg hebben we actie ondernomen om de biodiversiteit en de leefomgeving zo groen mogelijk te houden,” bevestigt Frederik Mertens, Director Capital Deployment & Leasing Benelux.

Enkele van de belangrijkste aanpassingen die Prologis ondernam om het gebouw zo goed mogelijk te integreren in zijn omgeving zijn:

  • de aanleg van een sloot rondom het DC die dient als een natuurlijke waterbuffer en voorkomt dat er wateroverlast ontstaat wanneer er in korte tijd veel neerslag valt; de waterbuffer heeft een capaciteit van 3.187.720 liter,
  • een tuin die samen met een ecoloog werd ontworpen en waarin inheemse en lokale planten groeien die passen bij de omgeving,
  • de installatie van bijen- en insectenhotels in de tuin, die positief bijdragen tot het ecologisch systeem van de omgeving,het transport van de rugstreeppad, die in het gebied leeft, naar een nieuwe thuis van 22.630 m2 waar het in alle rust en stilte kunnen voortleven; in totaal werden 850 padden naar de nieuwe leefomgeving verplaatst,
  • de aanplanting van 90 nieuwe bomen, naast de eerder geplante bomen; de vele bomen en struiken dragen bij aan een goede luchtkwaliteiten, verminderen eventuele geluidsoverlast en zorgen voor een prettig uitzicht.
Nieuwer artikel
Prologis Vastgoed faciliteert goederen gelijk aan bijna 3% van het wereldwijde BNP

LATEN WE BEGINNEN

Elke connectie begint met een gesprek. Ons team staat klaar om te helpen.